• Client : Artisan Ratchada
  • Scope of work : Landcape

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ มีปลูกต้นไม้บนตัวอาคาร บริเวณลานจอดรถ บริเวณด้านล่าง และหน้าทางเข้าตลอดเส้นทาง ก็จะเจอสวนแนวตั้งที่ดูสวยงามให้ความสวย และสะดุดตาแก่ผู้มาเยือน และผู้พักอาศัย นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงร่วมด้วย เพื่อให้ร่มเงาบริเวณพื้นที่ถ่ายเทสะดวก และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น รู้สึกดึงดูดใจแก่การเข้าชม มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสีเขียว ตัดกับสนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนั้นดูมีชีวิตชีวา เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกาย
สวนแนวตั้ง ที่ใช้ความรู้ทางด้านพฤกศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบและเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยมีเป้าหมายว่าต้นไม้จะต้องอาศัยอยู่ และเจริญเติบโต บนวัสดุปลูกนั้นได้จริงๆ เป็นระยะเวลานานหลายปี ตามอายุที่ต้นไม้นั้นควรเป็น โดยมีการดูแลตัดแต่ง ไม่แตกต่างไปจากการปลูกไม้ในแนวระดับทั่วไป