< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, การก่อสร้างไฟฟ้า, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ต้นไม้จริง
  • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Electrical Construction, Land Preparation) / Maintenance
  • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、電気工事、造成工事) / メンテナンス

Project

  • J City Tiwanon

Client

  • JSP Property Pcl.

Location

  • Pathum Thani

Year of Completion

  • 2020

Type

  • Housing Complex

การจัดสวนสำหรับโครงการหมู่บ้าน ที่ให้มากกว่าความสวยงาม แต่พื้นที่สีเขียวรอบรั้วบ้าน เราไม่ได้เตรียมเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความร่มรื่น ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในบ้าน และยังเป็นเสมือนผู้ช่วยบันทึกความทรงจำดี ๆ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับผู้อยู่อาศัยทุกคนเพราะเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเช่นกัน การจัดสวนในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลังของ J City จึงถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ คำนึงถึงประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด