– Exterior

Landcape Works, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – กรมศุลกากร Rama 4

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานก่อสร้าง (Hardscape) / ถนนและทางเดิน / ต้นไม้จริง
 • Exterior (Hardscape) / Road & Path / Maintenance
 • 外構 / 道路・歩道 / メンテナンス

Project

 • กรมศุลกากร Rama 4

Client

 • กรมศุลกากร Thai Customs

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2023

Type

 • Corporate

 

 

 

 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – Mu Ban Prime Nature Villa

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน (Softscape) / ต้นไม้จริง / งานก่อสร้าง (Hardscape) / ถนนและทางเดิน
 • Planting (Softscape) / Maintenance / Exterior (Hardscape) / Road & Path
 • 植栽 / メンテナンス / 外構 / 道路・歩道

Project

 • Mu Ban Prime Nature Villa

Client

 • Khun Pang

Location

 • Samut Prakan

Year of Completion

 • 2022

Type

 • Housing Complex

ภูมิสถาปนิกใช้การออกแบบเพื่อส่งเสริมสำนักงานขาย ด้วยสวนสีเขียว เลือกชนิดพรรณไม้ให้เหมาะสมกับอาคารสำนักงานขาย โดยมีการปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงร่วมด้วย เพื่อให้ร่มกับตัวอาคาร ลานจอดรถ นอกจากการเข้าถึงที่ง่าย สะดวกสบายแล้ว ยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น รู้สึกดึงดูดใจแก่การเข้าชม และสะดุดตากับไม้พุ่มที่บริเวณป้ายชื่อสำนักงานขายของโครงการ

 

 

 

 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – Lake Serene Rama II

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ลู่วิ่ง) / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Running Track) / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、ランニングコース) / メンテナンス

Project

 • Lake Serene Rama II

Client

 • Risland (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Housing Complex

 

 

 

 

 

 

 

 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Design, - Maintenance

Landscape Works – Harley-Davidson

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ออกแบบ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Land Preparation) / Design / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、造成工事) / デザイン / メンテナンス

Project

 • Harley-Davidson

Client

 • Harley-Davidson (Thailand) Limited

Location

 • Rayong

Year of Completion

 • 2018

Type

 • Industrial & Factory

การจัดสวนในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีต้นไม้เขียวชอุ่มในบริเวณองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสีเขียวของต้นไม้จะช่วยให้พนักงานและแขกที่มาเยี่ยมเยียนรู้สึกผ่อนคลาย และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจและดูแลโดยมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – J City Tiwanon

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, การก่อสร้างไฟฟ้า, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Electrical Construction, Land Preparation) / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、電気工事、造成工事) / メンテナンス

Project

 • J City Tiwanon

Client

 • JSP Property Pcl.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2020

Type

 • Housing Complex

การจัดสวนสำหรับโครงการหมู่บ้าน ที่ให้มากกว่าความสวยงาม แต่พื้นที่สีเขียวรอบรั้วบ้าน เราไม่ได้เตรียมเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความร่มรื่น ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในบ้าน และยังเป็นเสมือนผู้ช่วยบันทึกความทรงจำดี ๆ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับผู้อยู่อาศัยทุกคนเพราะเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเช่นกัน การจัดสวนในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลังของ J City จึงถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ คำนึงถึงประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด

 
 
 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Design, - Maintenance

Landscape Works – KITAOHJI

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, บ่อน้ำ, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ออกแบบ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Pond, Land Preparation) / Design / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、池、造成工事) / デザイン / メンテナンス

Project

 • Kaiseki Kitaohji

Client

 • Kitaohji (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2018

Type

 • Japanese Restaurant

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น ในร้านอาหารของชาวญี่ปุ่น ถือเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
สวนสไตล์ญี่ปุ่น มีความสวยงามดูสงบ ความสวยงามเปรียบอย่างมีศิลปะ