• Client : All Inspire Development Pcl.
  • Scope of work : Landcape

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ มีปลูกต้นไม้บนตัวอาคาร บริเวณลานจอดรถ บริเวณด้านล่าง บริเวณริมสระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ และหน้าทางเข้าตลอดเส้นทาง เมื่อพบเห็นแล้วจะสะดุดตากับต้นไม้ใหญ่ แก่ผู้พักอาศัย นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงร่วมด้วย เพื่อให้เกิดร่มเงาบริเวณพื้นที่ถ่ายเทสะดวก และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น รู้สึกดึงดูดใจแก่การเข้าชม มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสีเขียว และสระว่ายน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนั้นดูมีชีวิตชีวา เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้พักอาศัยได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง