< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • ต้นไม้จริง / ต้นไม้ปลอม
  • Plants / Artificial Plants
  • 植物 / 人工植物

Project

  • IJTT Thailand

Client

  • IJTT (Thailand) Co.,Ltd.

Location

  • Chonburi

Year of Completion

  • 2022

Type

  • Canteen

การจัดตกแต่งด้านในโรงอาหาร ใช้ต้นไม้จริงปลูกในกระถางตั้งตามจุดต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ห้องประชุม และจัดต้นไม้ปลอมบริเวณตรงกลางและรอบ ๆ โรงอาหาร เลือกใช้ต้นไม้ชนิดเดียวกัน เพื่อให้ดูสะอาดตา และเรียบร้อย ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติ เหมาะแก่การนั่งรับประทานอาหาร และพักผ่อนในช่วงพักเบรกงาน