Tag: Artificial Plants

- Real Plants, - Artificial Plants, Indoor Plants Decoration

Indoor Plants_Standard Chartered Bank Thailand

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้ปลอม / ต้นไม้จริง
 • Artificial Plants / Plants
 • 人工植物 / 植物

Project

 • Standard Chartered Bank Thailand

Client

 • Creful Interior

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2022

Type

 • Office Building

การจัดตกแต่งด้านในออฟฟิศสำนักงาน โดยใช้ต้นไม้ปลอม จัดบริเวณรอบเสาร์ภายในออฟฟิศ ตามจุดต่าง ๆ ใช้ ทำให้มองดูแล้วไม่น่าเบื่อให้รู้สึกสดชื่น และดูเป็นธรรมชาติ และยังมีสวนแนวตั้งมอสแห้งตรงผนังทางเดินเมื่อคนเดินผ่านมาก็จะเห็นและสะดุดตา ในส่วนต้นไม้จริงปลูกในกระบะ บริเวณมุมโต๊ะทำงานของพนักงาน ช่วยฟอกอากาศภายในห้องทำงาน และทำให้ดูสดชื่น ได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

- Real Plants, - Artificial Plants, Indoor Plants Decoration

Indoor Plants_IJTT Thailand

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้จริง / ต้นไม้ปลอม
 • Plants / Artificial Plants
 • 植物 / 人工植物

Project

 • IJTT Thailand

Client

 • IJTT (Thailand) Co.,Ltd.

Location

 • Chonburi

Year of Completion

 • 2022

Type

 • Canteen

การจัดตกแต่งด้านในโรงอาหาร ใช้ต้นไม้จริงปลูกในกระถางตั้งตามจุดต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ห้องประชุม และจัดต้นไม้ปลอมบริเวณตรงกลางและรอบ ๆ โรงอาหาร เลือกใช้ต้นไม้ชนิดเดียวกัน เพื่อให้ดูสะอาดตา และเรียบร้อย ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติ เหมาะแก่การนั่งรับประทานอาหาร และพักผ่อนในช่วงพักเบรกงาน