< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ลู่วิ่ง) / ต้นไม้จริง
  • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Running Track) / Maintenance
  • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、ランニングコース) / メンテナンス

Project

  • Lake Serene Rama II

Client

  • Risland (Thailand) Co., Ltd.

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2021

Type

  • Housing Complex