< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • งานก่อสร้าง (Hardscape) / ถนนและทางเดิน / ต้นไม้จริง
  • Exterior (Hardscape) / Road & Path / Maintenance
  • 外構 / 道路・歩道 / メンテナンス

Project

  • กรมศุลกากร Rama 4

Client

  • กรมศุลกากร Thai Customs

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2023

Type

  • Corporate