< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • ต้นไม้ปลอม / ต้นไม้จริง
  • Artificial Plants / Plants
  • 人工植物 / 植物

Project

  • Mitsubishi Estate Thailand

Client

  • Mitsubishi Jisho Design Asia Pte. Ltd.

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2023

Type

  • Office Building

การจัดตกแต่งด้านในออฟฟิศสำนักงาน โดยใช้ต้นไม้ปลอม จัดบริเวณชั้น 23 ที่สวนหน้าทางเข้าออฟฟิศ มีหลังคาโปร่งแสงที่มีแสงสามารถลอดผ่านเข้ามา เพื่อให้แสงสว่างถึงต้นไม้ เป็นจุดของผู้พบเห็น และสะดุดตาทำให้รู้สึกสดชื่น และดูเป็นธรรมชาติ ส่วนในโซนภายในออฟฟิศเราก็มีแบ่งสัดส่วน ตามจุดต่าง ๆ ให้มีต้นไม้ กระจายรอบ ๆ ทั่วออฟฟิศ ปลูกในกระถางตั้งตามจุดต่าง ๆ ออฟฟิศแบ่งพื้นที่สัดส่วนชัดเจน