News

Indoor Plants Decoration, - Artificial Plants

Indoor Garden – Ajinomoto

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้ปลอม
 • Artificial Plants
 • 人工植物

Project

 • Ajinomoto Thailand

Client

 • KOKUYO International (Thailand) Co.,Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Office Building

การจัดสวนด้านในาออฟฟิศ ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งหมด 3 ชั้น โดยทั้ง 3 ชั้น เลือกใช้เป็นต้นไม้ปลอมและจัดบริเวณโซนห้องทานอาหารทั้งหมด เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติในมุมโปรดของคุณ ทำให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ความรู้สึกสงบ เหมาะสำหรับเป็นมุมพักผ่อน พักสายตา

 

Landcape Works, - Planting, - Maintenance

Landscape Works – Heart 62/1

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Maintenance
 • 植栽 / メンテナンス

Project

 • Cheewa Heart 62/1

Client

 • Chewathai Plc.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2020

Type

 • Condominium

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ บริเวณหน้าทางเข้า ก็จะเจอสวนแนวตั้งที่ดูสวยงามให้ความสวย และสะดุดตาแก่ผู้มาเยือน ทั้งสองฝั่งทางเดินเลือกใช้เป็นต้นไทรที่มีลักษณะทรงพุ่มสูง มองเห็นสะดุดตา และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น หน้ามองและสบายตา
สวนแนวตั้ง ที่ใช้ความรู้ทางด้านพฤกศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบและเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยมีเป้าหมายว่าต้นไม้จะต้องอาศัยอยู่ และเจริญเติบโต บนวัสดุปลูกนั้นได้จริงๆ เป็นระยะเวลานานหลายปี ตามอายุที่ต้นไม้นั้นควรเป็น โดยมีการดูแลตัดแต่ง ไม่แตกต่างไปจากการปลูกไม้ในแนวระดับทั่วไป

 
 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Maintenance

Landscape Works – J City Tiwanon

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, การก่อสร้างไฟฟ้า, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Electrical Construction, Land Preparation) / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、電気工事、造成工事) / メンテナンス

Project

 • J City Tiwanon

Client

 • JSP Property Pcl.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2020

Type

 • Housing Complex

การจัดสวนสำหรับโครงการหมู่บ้าน ที่ให้มากกว่าความสวยงาม แต่พื้นที่สีเขียวรอบรั้วบ้าน เราไม่ได้เตรียมเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความร่มรื่น ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในบ้าน และยังเป็นเสมือนผู้ช่วยบันทึกความทรงจำดี ๆ ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน กับผู้อยู่อาศัยทุกคนเพราะเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเช่นกัน การจัดสวนในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทุกหลังของ J City จึงถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตย์ คำนึงถึงประโยชน์และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด

 
 
 

Landcape Works, - Planting, - Irrigation, - Maintenance

Landscape Works – Artisan Ratchada

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / ระบบน้ำ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Irrigation / Maintenance
 • 植栽 / 灌漑システム / メンテナンス

Project

 • Artisan Ratchada

Client

 • Risland (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2018

Type

 • Condominium

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ มีปลูกต้นไม้บนตัวอาคาร บริเวณลานจอดรถ บริเวณด้านล่าง และหน้าทางเข้าตลอดเส้นทาง ก็จะเจอสวนแนวตั้งที่ดูสวยงามให้ความสวย และสะดุดตาแก่ผู้มาเยือน และผู้พักอาศัย นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงร่วมด้วย เพื่อให้ร่มเงาบริเวณพื้นที่ถ่ายเทสะดวก และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น รู้สึกดึงดูดใจแก่การเข้าชม มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสีเขียว ตัดกับสนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำทำให้พื้นที่บริเวณนั้นดูมีชีวิตชีวา เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกาย
สวนแนวตั้ง ที่ใช้ความรู้ทางด้านพฤกศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบและเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยมีเป้าหมายว่าต้นไม้จะต้องอาศัยอยู่ และเจริญเติบโต บนวัสดุปลูกนั้นได้จริงๆ เป็นระยะเวลานานหลายปี ตามอายุที่ต้นไม้นั้นควรเป็น โดยมีการดูแลตัดแต่ง ไม่แตกต่างไปจากการปลูกไม้ในแนวระดับทั่วไป

 
 
 

Landcape Works, - Planting, - Exterior, - Design, - Maintenance

Landscape Works – KITAOHJI

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, รั้วและกำแพง, ที่จอดรถ, บ่อน้ำ, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ออกแบบ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Fence & Wall, Parking, Pond, Land Preparation) / Design / Maintenance
 • 植栽 / 外構 (道路・歩道、フェンス・外壁、駐車場、池、造成工事) / デザイン / メンテナンス

Project

 • Kaiseki Kitaohji

Client

 • Kitaohji (Thailand) Co., Ltd.

Location

 • Pathum Thani

Year of Completion

 • 2018

Type

 • Japanese Restaurant

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น ในร้านอาหารของชาวญี่ปุ่น ถือเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
สวนสไตล์ญี่ปุ่น มีความสวยงามดูสงบ ความสวยงามเปรียบอย่างมีศิลปะ

 
 

Landcape Works, - Planting, - Irrigation, - Maintenance

Landscape Works – WHA Tower

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • งานจัดสวน – Softscape / ระบบน้ำ / ต้นไม้จริง
 • Planting – Softscape / Irrigation / Maintenance
 • 植栽 / 灌漑システム / メンテナンス

Project

 • WHA Tower Bangna

Client

 • WHA Corporation Pcl.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Office Building

ลักษณะอาคาร – เป็นสำนักงานของ WHA Group และเปิดให้เข้าเช่าเป็นออฟฟิศเพิ่มเติม มีทั้งหมด 26 ชั้น โดยมีสถานที่ตั้ง อยู่ใกล้กับ ไบเทคบางนา / ไทยวัสดุ / เมกาบางนา / เซ็นทรัลบางนา เป็นต้น
Landscape – ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมด ทั้งบนอาคารสูงและด้านหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการโดยประสานกับทีมนักออกแบบ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ในการคัดเลือกชนิดพันธุ์ของต้นไม้ ให้เหมาะสมกับทางภูมิอากาศของพื้นที่ ซึ่งเน้นเป็นพืชสีเขียว และมีดอกสีขาวเป็นหลัก
อีกทั้ง ได้ออกแบบและจัดตั้งระบบสปริงเกอร์ แบบอัตโนมัติ ทั้งงานโดยรอบพื้นที่ในการรดน้ำพรรณไม้ในพื้นที่โครงการ ตลอดจนการดูแลรักษาพืชพืชพรรณให้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 
 
 
 
 
 

Indoor Plants Decoration, - Artificial Plants

Indoor Garden – ISUZU Tri Petch Group

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้ปลอม
 • Artificial Plants
 • 人工植物

Project

 • Tri Petch Isuzu

Client

 • KOKUYO International (Thailand) Co.,Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Office Building

การจัดสวนแนวตั้งด้านทางเข้า เพื่อดึงดูดสายตา และจัดสวนต้นไม้ปลอมที่หลังโซฟาใกล้กับโต๊ะทำงานในอาคารออฟฟิศสำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติในมุมทำงานทำให้มีสมาธิ รู้สึกสบายตาตลอดเวลา และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย

 
 

Indoor Plants Decoration, - Artificial Plants

Indoor Garden – Agoda

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้ปลอม
 • Artificial Plants
 • 人工植物

Project

 • Agoda Services Co., Ltd.

Client

 • KOKUYO International (Thailand) Co.,Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Office Building

การจัดสวนแนวตั้งในสถานที่นี้จัดที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าออฟฟิศ และในส่วนของโซนห้องอาหาร เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติในมุมโปรดของคุณ ทำให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ความรู้สึกสงบ ด้วยสวนแนวตั้งต้นไม้เทียม และผนังต้นไม้ปลอม

 

 

 

 

 

- Real Plants, Indoor Plants Decoration, - Artificial Plants, - Maintenance

Indoor Garden – Siam Okamura

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

 • ต้นไม้จริง / ต้นไม้ปลอม / งานดูแล
 • Plants / Artificial Plants / Maintenance
 • 植物 / 人工植物 / メンテナンス

Project

 • Siam Okamura

Client

 • Siam Okamura International Co., Ltd.

Location

 • Bangkok

Year of Completion

 • 2021

Type

 • Office Building

การตกแต่งต้นไม้ในสำนักงานออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในออฟฟิศให้ดูสดชื่น เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ ช่วยทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากต้นไม้ประดิษฐ์แล้ว เรายังใช้ต้นไม้จริงที่สามารถสังเคราะห์แสงและช่วยฟอกอากาศได้อีกด้วย

 

 

Space Decoration

Space Decoration Works_Kadomatsu 2020

Kadomatsu (門松)

Kadamatsu is a decoration on the front door of Japanese people during the New Year’s Day. It will be placed in pairs. Will consist of pine branches and bamboo Sometimes there will be twigs or plum blossoms. To worship the god.