iNOVA

  • iNOVA

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • ต้นไม้ปลอม
  • Artificial Plants
  • 人工植物

Project

  • iNOVA

Client

  • Kokuyo

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2024

Type

  • Office Building

การจัดตกแต่งด้านในออฟฟิศสำนักงาน โดยใช้ต้นไม้ปลอม จัดบริเวณภายในออฟฟิศ ตามจุดต่าง ๆ ใช้ ทำให้มองดูแล้วไม่น่าเบื่อให้รู้สึกสดชื่น และดูเป็นธรรมชาติ และยังมีสวนแนวตั้งมอสจากต้นไม้ปลอมผนังทางเดินเมื่อคนเดินผ่านมาก็จะเห็นและสะดุดตา ที่ตั้งอยู่ในห้องพักทานอาหาร และมีต้นไม้ปลอมทางลูกค้าเลือกใช้ต้นคล้าม้าลายจัดตรงบริเวณมุมโต๊ะทำงานของพนักงาน ซึ่งมองดูแล้วสดชื่น สบายตา