• Siam Okamura

Indoor Plants

SIAM OKAMURA

< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • ต้นไม้จริง / ต้นไม้ปลอม / งานดูแล
  • Plants / Artificial Plants / Maintenance
  • 植物 / 人工植物 / メンテナンス

Project

  • Siam Okamura

Client

  • Siam Okamura International Co., Ltd.

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2021

Type

  • Office Building

การตกแต่งต้นไม้ในสำนักงานออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในออฟฟิศให้ดูสดชื่น เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ ช่วยทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากต้นไม้ประดิษฐ์แล้ว เรายังใช้ต้นไม้จริงที่สามารถสังเคราะห์แสงและช่วยฟอกอากาศได้อีกด้วย