Midori Garden

Midori Garden

Indoor Garden – ISUZU Tri Petch Group

  • Client : ISUZU Tri Petch Group
  • Scope of work : Indoor Plants Decoration

การจัดสวนแนวตั้งด้านทางเข้า เพื่อดึงดูดสายตา และจัดสวนต้นไม้ปลอมที่หลังโซฟาใกล้กับโต๊ะทำงานในอาคารออฟฟิศสำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติในมุมทำงานทำให้มีสมาธิ รู้สึกสบายตาตลอดเวลา และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย

 
 

Midori Garden

Indoor Garden – Siam Okuma

  • Client : SIAM OKAMURA INTERNATIONAL CO., LTD.
  • Scope of work : Indoor Plants Decoration

การตกแต่งต้นไม้ในสำนักงานออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในออฟฟิศให้ดูสดชื่น เปรียบเสมือนนั่งทำงานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ ช่วยทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากต้นไม้ประดิษฐ์แล้ว เรายังใช้ต้นไม้จริงที่สามารถสังเคราะห์แสงและช่วยฟอกอากาศได้อีกด้วย

 

 

Midori Garden

Kadomatsu 2021

Kadomatsu (門松)

Kadamatsu is a decoration on the front door of Japanese people during the New Year’s Day. It will be placed in pairs. Will consist of pine branches and bamboo Sometimes there will be twigs or plum blossoms. To worship the god.