< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • งานจัดสวน – Softscape / งานก่อสร้าง – Hardscape (ถนนและทางเดิน, การปรับระดับดินเตรียมพื้นที่) / ออกแบบ / ต้นไม้จริง
  • Planting – Softscape / Exterior – Hardscape (Road & Path, Land Preparation) / Design / Maintenance
  • 植栽 / 外構 (道路・歩道、造成工事) / デザイン / メンテナンス

Project

  • Harley-Davidson

Client

  • Harley-Davidson (Thailand) Limited

Location

  • Rayong

Year of Completion

  • 2018

Type

  • Industrial & Factory

การจัดสวนในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีต้นไม้เขียวชอุ่มในบริเวณองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสีเขียวของต้นไม้จะช่วยให้พนักงานและแขกที่มาเยี่ยมเยียนรู้สึกผ่อนคลาย และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับความใส่ใจและดูแลโดยมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ