• Client : WHA Tower
  • Scope of work : Landcape

ลักษณะอาคาร – เป็นสำนักงานของ WHA Group และเปิดให้เข้าเช่าเป็นออฟฟิศเพิ่มเติม มีทั้งหมด 26 ชั้น โดยมีสถานที่ตั้ง อยู่ใกล้กับ ไบเทคบางนา / ไทยวัสดุ / เมกาบางนา / เซ็นทรัลบางนา เป็นต้น
Landscape – ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมด ทั้งบนอาคารสูงและด้านหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการโดยประสานกับทีมนักออกแบบ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ในการคัดเลือกชนิดพันธุ์ของต้นไม้ ให้เหมาะสมกับทางภูมิอากาศของพื้นที่ ซึ่งเน้นเป็นพืชสีเขียว และมีดอกสีขาวเป็นหลัก
อีกทั้ง ได้ออกแบบและจัดตั้งระบบสปริงเกอร์ แบบอัตโนมัติ ทั้งงานโดยรอบพื้นที่ในการรดน้ำพรรณไม้ในพื้นที่โครงการ ตลอดจนการดูแลรักษาพืชพืชพรรณให้สมบูรณ์ตลอดเวลา