< ขอบเขตของงาน / Scope of Works / 施工内容 >

  • ต้นไม้ปลอม / ต้นไม้จริง
  • Artificial Plants / Plants
  • 人工植物 / 植物

Project

  • Michelin Siam

Client

  • Michelin Siam Co., Ltd. (Bangkok Head Office)

Location

  • Bangkok

Year of Completion

  • 2022

Type

  • Office Building

การจัดตกแต่งด้านในออฟฟิศสำนักงาน โดยใช้ต้นไม้ปลอม จัดบริเวณชั้น 19 ที่สวนสไตล์อังกฤษ สลับกับไม้จริงในจุดที่มีน้ำพุหลอกสายตาทำให้มองดูแล้วไม่น่าเบื่อให้รู้สึกสดชื่น และดูเป็นธรรมชาติ และยังมีสวนแนวตั้งผนังต้นไม้ปลอมตรงผนังทางเดินเมื่อคนเดินผ่านมาก็จะเห็นและสะดุดตา ในส่วนต้นไม้จริงปลูกในกระบะ ปลูกในกระถางตั้งตามจุดต่างๆ จะแบ่งโซนสวนไทย สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส ของแต่ละชั้น ที่มองดูแล้วไม่น่าเบื่อเลย บริเวณมุมโต๊ะทำงานของพนักงาน จะมีต้นไม้ปลอมในกะบะจัดไว้ทั่วๆ ออฟฟิศแบ่งพื้นที่สัดส่วนชัดเจน