• Client : Cheewathai
  • Location : Bangkok
  • Landscape Coordinate : Momiji Landscape
  • Landscape Construction : Midori Garden

ภูมิสถาปนิกใช้การออกแบบเพื่อส่งเสริมสำนักงานขาย ด้วยสวนสีเขียว เลือกชนิดพรรณไม้ให้เหมาะสมกับอาคารสำนักงานขาย โดยมีการปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงร่วมด้วย เพื่อให้ร่มกับตัวอาคาร ลานจอดรถ นอกจากการเข้าถึงที่ง่าย สะดวกสบายแล้ว ยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น รู้สึกดึงดูดใจแก่การเข้าชม และสะดุดตากับไม้พุ่มที่บริเวณป้ายชื่อสำนักงานขายของโครงการ