• Client : Heart 62/1
  • Scope of work : Landcape

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ บริเวณหน้าทางเข้า ก็จะเจอสวนแนวตั้งที่ดูสวยงามให้ความสวย และสะดุดตาแก่ผู้มาเยือน ทั้งสองฝั่งทางเดินเลือกใช้เป็นต้นไทรที่มีลักษณะทรงพุ่มสูง มองเห็นสะดุดตา และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น หน้ามองและสบายตา
สวนแนวตั้ง ที่ใช้ความรู้ทางด้านพฤกศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบและเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยมีเป้าหมายว่าต้นไม้จะต้องอาศัยอยู่ และเจริญเติบโต บนวัสดุปลูกนั้นได้จริงๆ เป็นระยะเวลานานหลายปี ตามอายุที่ต้นไม้นั้นควรเป็น โดยมีการดูแลตัดแต่ง ไม่แตกต่างไปจากการปลูกไม้ในแนวระดับทั่วไป