• Client : The Riving Ramkhamhaeng
  • Scope of work : Landcape

การจัดสวนแบบผสมผสานของโครงการ จะจัดสวนทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นล่างและบริเวณชั้น 2 ดาดฟ้า เมื่อเข้ามาบริเวณหน้าทางเข้า ก็จะเจอถนนที่มีสีสัน ต้นไม้ตลอดระยะทาง ทั้งสองฝั่งทางเข้า เลือกใช้เป็นพรรณไม้พุ่มเป็นส่วนใหญ่และทนต่อสภาพอากาศ มีต้นไม้ใหญ่ อยู่ตรงป้ายของโครงการเพื่อเพิ่มจุดสนใจและดึงดูดสายตา แก่ผู้ผ่านไปมา และยังขับให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นอีกด้วย นอกจากสวนจริงแล้วยังมีการจัดสวนแนวตั้ง โดยใช้พรรณไม้ปลอม เพื่อให้กลมกลืนกับป้ายไวนิลของทางโครงการ อีกด้วย