Midori-Garden Maintenance1

Garden Maintenance

เรา FDL ได้ให้บริการดูแล รักษาสวน ในส่วนของงานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ กำจัดวัชพืช เราจะเข้าไปดูพื้นที่ และแนะนำว่าลูกค้าควรได้รับบริการอะไรที่จะเหมาะสม ซึ่งการดูแลรักษาต้นไม้ก็เหมือนการดูแลพนักงาน เราควรดูแลและใส่ใจกับมัน และเข้าใจว่าควรดูแลอย่างไรบ้าง