Midori Garden

Landscape Construction

Garden Maintenance

Plants LeaseMidori-Landscape Construction1

Landscape Construction

Midori-Garden Maintenance1

Garden Maintenance

เรา FDL ได้ให้บริการดูแล รักษาสวน ในส่วนของงานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ กำจัดวัชพืช เราจะเข้าไปดูพื้นที่ และแนะนำว่าลูกค้าควรได้รับบริการอะไรที่จะเหมาะสม ซึ่งการดูแลรักษาต้นไม้ก็เหมือนการดูแลพนักงาน เราควรดูแลและใส่ใจกับมัน และเข้าใจว่าควรดูแลอย่างไรบ้าง

Midori-Plants Lease1

Plants Lease & Maintenance

การให้บริการเรื่องการเช่าต้นไม้ ก่อนการเริ่มให้บริการเราจะมีการเข้าไปดูพื้นที่ เพื่อจะได้แนะนำเรื่องของต้นไม้ว่าสมควรใส่ต้นไม้แบบไหน กระถางที่ใส่ควรเป็นสไตล์แบบไหน เพื่อที่จะทำให้อาคาร สำนักงานดูสวยงาม หลังจากนั้น เราจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ทุกเดือนหลังจากเริ่มให้บริการ หรือจะเป็นการเช่าต้นไม้เพื่อจัดสถานที่สำหรับงานสัมนา งานเปิดตัวสินค้า งานเปิดบริษัท อื่น ๆ เราก็มีบริการแนะนำและจัดสถานที่ด้วย