About Us

About Flower Design Lab.


บริษัท ฟลาวเวอร์ ดีไซน์ แลบ จำกัด เราคือบริษัท ที่ให้บริการเรื่อง การจัดสวน ดูแลสวน เรื่องต้นไม้เช่า และดอกไม้ ที่มีทั้งการจัดดอกไม้ตาม Order หรือจัดตามอาคาร สำนักงาน โรงแรม งานเลี้ยง งานเปิดตัวบริษัท ฯลฯ รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการจัดวางต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อทำให้องค์กรของลูกค้าดูสวยงามและดูดี การบริการของเราจะเน้นเรื่อง คุณภาพของการบริการ ความสวยงาม ราคาที่ลูกค้าพอใจ

 • Contact Us
  Contact Us

  Tel: 02-671-2148
  Fax : 02-671-3060
  Mobile: 083-845-5599 (Direct to Japanese)
  E-mail : info@fd-lab.com